Salaana Ijtima 22 January 2015 SaeedUllah Shah Sahib 

Day 1

ذکر لاالہ الا اللہ


 سالانہ اجتماع 22 جنوری 2015

Zikar La Ilaha Illah 


Salaana Ijtima 22 January 2015